Alternatieven

Traditionele duivenwering

Duivenwering is een heikel onderwerp. Traditionele methodes bieden slechts tijdelijk of plaatselijk een oplossing voor duivenoverlast, maar lossen het probleem niet op lange termijn op. Andere methodes stroken dan weer niet met de rechten van dierenwelzijn. Bovendien is één methode vaak niet genoeg.

Duiven vangen en elimineren

Duiven vangen met kooien is een oppervlakkige, tijdelijke remedie met een wrede afloop. Met kooien kan je op korte tijd veel vogels wegnemen, maar de lege plaatsen worden snel ingenomen door nieuwe jongen. Daarnaast moet je je afvragen of het ethisch verantwoord is duiven te vangen en nadien te "euthanaseren".

Pinnen en draden

Pinnen en draden houden vogels lokaal tegen maar die bieden geen oplossing op lange termijn. Met pinnen en draden verschuif je het probleem in plaats van het op te lossen: de duiven zullen elders nesten maken. Pinnen zijn ook geen garantie op succes. Duiven zijn koppige dieren, het gebeurt dat ze nesten maken tussen de structuren.

Netten

Duivennetten worden vaak gebruikt voor grote oppervlaktes. Een net kan een goede oplossing zijn om duiven op een specifieke plaats te weren, maar het lost het probleem van overbevolking niet op. Bovendien kunnen er door slijtage gaten in de mazen ontstaan. Duiven vliegen door de gaten, raken verstrikt en kunnen niet meer ontsnappen. Dit kan ook met andere vogels gebeuren, zoals roofvogels. In zo'n geval loopt het niet goed af met de dieren.

Elektrische duivenwering

Elektrische wering veroorzaken pijn en wonden bij de duiven. Denk bovendien aan de aankoop-, verbruiks- en onderhoudskosten van zo'n methode.

Eieren klutsen

Eieren uit nesten halen en ze vervangen door kunsteieren is een arbeidsintensieve methode, en ze garandeert niet altijd succes. Eieren schudden veroorzaakt bovendien vanaf dag 3 lijden bij de embryo.

Anticonceptie op basis van hormonen

In Frankrijk is er een anticonceptiemiddel voor stadsduiven op de markt dat op basis van hormonen werkt. Ieder hormonaal middel heeft invloed op gezondheid en milieu.

Chirurgische sterilisatie

In 2011 kwamen onethische praktijken aan het licht. In Brussel werden stadsduiven gevangen en naar Frankrijk vervoerd, waar ze onverdoofd gesteriliseerd werden. Nadien werden ze terug vrijgelaten in Brussel. Deze praktijk werd door GAIA aan het licht gebracht en algemeen veroordeeld.

Het alternatief van Vets For City Pigeons

Vets For City Pigeons pakt het probleem aan de kern aan. Geboortebeperking is een efficiënte en permanente oplossing die alle andere methodes overbodig maakt. Het is de meest dier- en milieuvriendelijke oplossing op de markt. Met R-12, een niet-hormonaal anticonceptiemiddel, houden we duivenpopulaties op een natuurlijke en veilige manier onder controle, zonder de dieren pijn te doen of te doden. Dankzij de professionele opvolging en evaluatie van een dierenarts, bieden wij een totaaloplossing op lange termijn aan.