Een geïntegreerde werking

Onze ervaren dierenartsen brengen de problematiek in kaart, evalueren de mogelijkheden, starten het project op en staan in voor een continue controle en evaluatie. Dankzij deze aanpak zijn de resultaten meetbaar en betrouwbaar.

De opstart gebeurt door Vets For City Pigeons. Onze dierenartsen brengen het probleem in kaart en stellen een plan van aanpak op. In samenwerking met de stad worden de voederplaatsen, de dosering en het tijdschema bepaald. Gedurende 2 weken worden de stadsduiven geconditioneerd met niet-behandelde maïskorrels op de voederplaatsen. Vervolgens start het traject met R-12. Voor het toedienen van de korrels kan er gekozen worden voor een automatische dispenser of voor handmatig strooien. Omdat je de voederplaatsen kan verplaatsen is het Vets For City Pigeons project erg veelzijdig. Je kan voeren waar het nodig is, op pleinen, in parken of op daken.

Onze dierenartsen staan in voor een periodieke monitoring, telling en evaluatie. Het hele proces kan herhaald en bijgesteld worden, al naargelang de situatie. Dankzij deze flexibiliteit is het Vets For City Pigeons project de perfecte basis voor een duurzaam langetermijnbeleid.

Dispenser op het dak, Tongeren

Vets For City Pigeons onderscheidt zich van andere afweermethodes dankzij de geïntegreerde aanpak. Wij bieden advies en ondersteuning aan besturen en leveren analyses en resultaten.

Het project voldoet hiermee als enige op de markt aan het actieplan van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.