Veiligheid

R-12 is onschadelijk voor mens, dier en milieu. Het actieve bestanddeel wordt in de pluimveehouderij gebruikt in de preventie van coccidiose. Het wordt tot de laatste levensdag toegediend, waardoor het aan alle regels met betrekking tot voedselveiligheid en dierenwelzijn voldoet. R-12 bevat slechts een minimale dosis van dit bestanddeel en is daarom veilig voor alle betrokken partijen.

Mensen

  • Een mens zou 750 kg/dag moeten eten voor er gezondheidsrisico’s optreden.

Duiven

  • R-12 veroorzaakt geen langdurige gevolgen of blijvende letsels bij duiven.

  • Het beschermt hen bovendien tegen coccidiose, een fatale ziekte.

Roofvogels

  • Een roofvogel die een duif eet, nadat die met R-12 gevoerd is, wordt niet onvruchtbaar. Nicarbazine, het actieve bestanddeel in R-12, wordt in 2 componenten afgebroken in de lever. Hierdoor is de stof niet langer werkzaam wanneer de duif de roofvogel bereikt.

  • Evenmin loopt het nest van het lokale koppel slechtvalken gevaar. Dat bewijzen deze beelden vanuit de schoorsteen van Agfa-Gevaert, een van de locaties waar Vets For City Pigeons actief is. Want het lokaal paar slechtvalken kreeg ook in 2023 een gezond nestje van vier jongen.

  • In Leuven voedert Vets For City Pigeons al jaren duiven met de duivenpil. In het centrum van Leuven werd in mei 2022 een koppel oehoes gespot met drie jongen, opnieuw een bewijs dat de duivenpil veilig is voor roofvogels.

Andere vogels

  • Andere vogels en duiven die mee willen eten, krijgen zelden de kans van de dominante stadsduiven. Bovendien zijn andere vogels - onder meer de Turkse tortel - vaak kleiner en kunnen ze de maïskorrels niet opnemen.

  • Er is bewust gekozen voor maïskorrels om te vermijden dat andere vogels een graantje kunnen meepikken. Maïskorrels zijn groot, consistent en verliezen hun vorm niet.

Milieu

  • Dit anticonceptiemiddel bevat geen hormonen. Hierdoor komen er geen schadelijke stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater.

  • De hoeveelheid nicarbazine die in het milieu zou kunnen vrijkomen tijdens de behandeling ligt minstens 100 keer lager dan de EEG-richtlijn m.b.t. milieurisicobeoordeling.

Eén R-12 maïskorrel bevat ongeveer 0,00032 gram nicarbazine.

Een duif krijgt slechts 8-10 gram R-12 per dag binnen. Dat komt overeen met 0,008 gram nicarbazine.

De toediening van R-12 is selectief en lokaal. Vooral de dominante duiven worden getarget. Zij krijgen het - tijdens de voortplantingsperiode - minimaal 5 dagen per week.

De sterilisatie is volledig omkeerbaar. Als R-12 niet meer wordt toegediend, herstelt de vruchtbaarheid zich na 4-6 dagen.