Waarom Vets For City Pigeons

Duivenoverlast is in veel steden en gemeenten een knelpunt en een terugkerend probleem. Maar veel oplossingen zijn controversieel. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelde in 2018 een actieplan op voor het beheer van duivenpopulaties in steden. Het geïntegreerde controlebeleid van Vets For City Pigeons ligt volledig in de lijn van dit advies.

Een aloud probleem

Stadsduiven maken een onlosmakelijk deel uit van het straatbeeld. Ze hebben een grote historische waarde en leven al eeuwenlang langs mensen. Maar de situatie is uit de hand gelopen. De populatie blijft alleen maar groeien en zorgt voor materiële schade en overlast. Veel steden en gemeenten kampen met een overbevolking en dat drijft besturen tot drastische maatregelen. Sommige praktijken zijn zichtbaar, andere blijven onder de radar en zijn vaak wreed.

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

De enige manier om duivenoverlast aan te pakken, is via een geïntegreerde aanpak. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn schreef in 2018 een advies uit voor het beheer van duivenpopulaties in stedelijke omgevingen. Het bestaat uit een vijfdelig actieplan waarmee je de populatie op een efficiënte manier kan beheersen. Geboortebeperking is een van de actiepunten.

De kracht van Vets For City Pigeons

Het controlebeleid van Vets For City Pigeons is opgebouwd rond geboortebeperking. We doen hiervoor beroep op een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel, R-12. De werking van het geneesmiddel is eenvoudig, omkeerbaar en veilig voor mens en dier. Met anticonceptie houd je een duivenpopulatie op een effectieve, diervriendelijke en ethisch verantwoorde manier onder controle.

Naast geboortebeperking biedt Vets For City Pigeons ook ondersteuning in de overige vier actiepunten van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Wij geven professioneel advies aan besturen en volgen de situatie nauwgezet op via periodieke tellingen en een constante evaluatie. Als enige op de markt leveren wij een totaaloplossing voor duivenoverlast.

Het succes van R-12

R-12 is ontworpen in Italië en wordt daar al jarenlang ingezet tegen duivenoverlast op grote stadspleinen. Ook in Spanje heeft R-12 spectaculaire resultaten gehaald, onder andere aan de Sagrada Familia in Barcelona. R-12 werd in 2016 geregistreerd in België en voor het eerst toegepast in 2017. Sindsdien kent het product een groeiende belangstelling in ons land.

De duif was een privilege van de elite en werd gekoesterd om zijn voedingswaarde en mest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de vogel ingezet om berichten over te brengen. Omwille van zijn uitstekende oriëntatievermogen en capaciteit om lange afstanden te overbruggen, was een postduif een veilige en betrouwbare koerier. Na de oorlog was er geen doel meer voor de duif en werd hij verwaarloosd. De dieren verwilderden en vestigden zich in onze steden. De betonnen gebouwen en hoge gevels deden hen denken aan de nestplaats van hun voorvader, de rotsduif.

Door een overaanbod aan voedsel en een gebrek aan natuurlijke vijanden kon de stadsduif zich vrij voortplanten en ontstond er al snel een overbevolking.