Brussel verbiedt het vangen en doden van duiven

07/02/2022 - 15:49

Een belangrijke stap op weg naar een duurzame en diervriendelijke aanpak van duivenoverlast

Het vangen en doden van duiven wordt voortaan verboden in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ordonnantie werd unaniem goedgekeurd door het Brussels Parlement en krijgt de volle steun van minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI).

Omdat de overbevolking van duiven in stedelijke gebieden veel schade kan aanrichten, konden gespecialiseerde firma's tot op heden een afwijking m.b.t. duivenbestrijding vragen bij Leefmilieu Brussel. Een onderzoek uit 2019, uitgevoerd door Leefmilieu Brussel en natuurvereniging Natagora, toonde echter aan dat de gebruikte methoden duur, inefficiënt en wreed zijn en groot lichamelijk leed veroorzaken bij de duiven. Een van de diervriendelijke alternatieven, en tegelijk het meest succesvolle, is het voederen van contraceptieve maïs, zoals voorgesteld in het langetermijnplan van Vets For City Pigeons.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kozen Brussel-Stad (Laken) en Elsene eerder al voor de diervriendelijke aanpak van Vets For City Pigeons. Wij kunnen alleen maar aanmoedigen dat de overige Brusselse gemeenten het diervriendelijke voorbeeld van deze 2 pioniers volgen.

Bronnen: