Ook Kortrijk wordt een duifvriendelijke stad

09/03/2021 - 17:20

Kortrijk is de tweede West-Vlaamse stad die duivenoverlast aanpakt met geboortebeperking

De redenen waarom stad Kortrijk voor geboortebeperking met Vets For City Pigeons kiest, zijn divers. Uitwerpselen van duiven vormen een gevaar voor de volksgezondheid en berokkenen serieuze schade aan infrastructuur en gebouwen, wat extra onderhoud voor de stadsdiensten inhoudt. Daarnaast zijn er te veel duiven om de populatie met de huidige technieken in toom te houden en dagelijks te voederen. En wanneer duiven hun nestplaats vinden op of naast woningen, krijgen inwoners vaak af te rekenen met onaangename verrassingen en overlast.

Kortrijk start midden maart met het voederen van R-12, eind 2021 volgt een eerste evaluatie. De stad voert deze methode in voor een periode van 4 jaar. Na dit traject zal de populatie met 60 tot 80% verkleind zijn.

Er wordt gestart met 2 voederlocaties die in trek zijn bij de stadsduiven: aan de IJzerkaai ter hoogte van de skatebowl en op Rollegemplaats. Hier worden automatische dispensers geplaatst die R-12 op vaste tijdstippen verdeelt. Na 1 jaar wordt beslist over mogelijke extra voederlocaties.